Ενοικιάζονται αποθήκες από 100τ.μ. 150τ.μ. 250τ.μ. σε ανεξάρτητους χώρους με αυλή η καθεμία 1.000τ.μ. παρόχθια στον Ξηριά, Οδός Λάζου, πληροφορίες κ. Γιώργος 2421081440