Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το σεμινάριο με τίτλο ‘Χρηματοοικονομική διαχείριση μικρομεσαίας επιχείρησης’ σε συνεργασία με το Κ.Ε.Κ. της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.

ford_
stamoylis_