Διοικητικό Συμβούλιο και εκπρόσωποι Συλλόγου

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΖΕΙΜΠΕΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΑΝΟΠΟΙΟΣ/ΒΑΦΕΑΣ ΞΑΝΘΟΥ 29 2421068073
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Τ.Θ. 132, ΒΙΟ.ΠΑ
2421068018
ΤΑΜΙΑΣ ΠΑΣΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΟΡΩΝΙΟΥ 17
2421082266
Α' ΑΝΤ/ΔΡΟΣ ΛΑΛΙΤΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΖΑΒΕΛΛΑ 6 2421066687
Β' ΑΝΤ/ΔΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ/ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Τ.Θ. 134, ΒΙΟ.ΠΑ. 2421065053
ΜΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ/ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΙΩΛΚΟΥ 366
2421051888
ΜΕΛΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ 4 & ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 2421081488
ford_
stamoylis_