Διοικητικό Συμβούλιο και εκπρόσωποι Συλλόγου

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΛΑΡΙΣΗΣ 231
2421084884
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Τ.Θ. 132, ΒΙΟ.ΠΑ
2421068018
ΤΑΜΙΑΣ ΠΑΣΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΟΡΩΝΙΟΥ 17
2421082266
Α' ΑΝΤ/ΔΡΟΣ ΖΕΙΜΠΕΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΦΑΝΟΠΟΙΟΣ/ΒΑΦΕΑΣ
ΞΑΝΘΟΥ 29
2421068073
Β' ΑΝΤ/ΔΡΟΣ ΛΑΛΙΤΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΤΖΑΒΕΛΛΑ 6
2421066687
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ/ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΙΩΛΚΟΥ 366
2421051888
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Τ.Θ. 134, ΒΙΟ.ΠΑ.
2421065053
ford_
stamoylis_