Κάθε επαγγελματίας επισκευαστής που επιθυμεί να εγγραφεί στον σύλλογο θα πρέπει απαραιτήτως να διαθέτει την προβλεπόμενη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης του. Επιπλέον όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται κατά την επισκευή ή τα υποπροϊόντα τα οποία χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα και τοξικά απόβλητα, δίδονται από όλα τα μέλη μας προς ανακύκλωση στις συμβεβλημένες εταιρίες.

Κάποια από αυτά είναι: μπαταρίες ή συσσωρευτές αυτοκίνητων και μοτοσικλετών οι οποίες συλλέγονται σε ειδικούς κάδους και αποδίδονται με ισοζύγιο στον ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ.  http://www.sydesys.gr/gp/index.aspx. Ειδικά η μπαταρία η οποία δεν δίνεται προς ανακύκλωση αλλά πετιέται οπουδήποτε αφήνει στο περιβάλλον μόλυβδο, κάδμιο και θειικό οξύ τα οποία είναι εξαιρετικά επιζήμια για την υγεία μας και το περιβάλλον. 

Άλλο ένα απόβλητο είναι τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια που αντικαθίστανται στα τακτικά σέρβις τα ποία με την ίδια διαδικασία αποδίδονται στην ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ. http://www.eltepe.gr/ Τα υλικά αυτά είναι επικίνδυνα για την δημόσια υγεία και το περιβάλλον διότι περιέχουν σε μεγάλες συγκεντρώσεις τοξικές και καρκινογόνες ουσίες, όπως βαρέα μέταλλα, πολύ-χλωριωμένους υδρογονάνθρακες, πολύ-αρωματικές ενώσεις κλπ

Τα ελαστικά, είναι ένα άλλο υλικό που επιβάλλεται επίσης να ανακυκλώνεται καθώς αργεί πολύ να διασπαστεί αφήνοντας τοξικά υπολείμματα και με την καύση του απελευθερώνει στο περιβάλλον επιπλέον τοξικές ουσίες. Τα ελαστικά συγκεντρώνονται και ανακυκλώνονται από την Ecoelastika α.ε.  http://www.ecoelastika.gr/

Οι καταλύτες αποδίδονται επίσης σε αδειδοτημένες και συμβεβλημένες εταιρίες προς ανακύκλωση και τα υλικά τους όπως το Ρόδιο και το Παλλάδιο επαναχρησιμοποιούνται εξυπηρετώντας έτσι το περιβάλλον.  

 Όλοι οι βαφείς μέλη μας, εφαρμόζουν τον κανονισμό της Ε.Ε. και χρησιμοποιούν αποκλειστικά και μόνο υδατοδιαλυτά χρώματα για την βαφή των αυτοκίνητων καθώς οι πτητικοί οργανικοί διαλύτες των χρωμάτων (VOC) επιβαρύνουν αποδεδειγμένα το περιβάλλον και την υγεία μας.    

 Πέραν αυτών, τα μέλη μας είναι ιδιαιτέρα ευαισθητοποιημένα στο θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος και ανακυκλώνουν όλα τα υλικά που μπορούν ακόμη και αυτά που δεν είναι υποχρεωμένα από τον νόμο να αποδώσουν όπως το χαρτί, το αλουμίνιο κλπ. Ακόμη, στα περισσότερα συνεργεία –μέλη μας - θα βρείτε σημεία συγκέντρωσης φορητών μπαταριών που αποδίδονται προς ανακύκλωση στην ΑΦΗΣ Α.Ε. http://www.afis.gr.

 Είναι σημαντικό να μην αμελείτε την ανανέωση της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων σας. Τα μέλη μας παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και σε αυτόν τον τομέα και η συνέπεια στην ανανέωση της Κ.Ε.Κ. δεν ωφελεί μόνο το περιβάλλον αλλά και την τσέπη σας καθώς από την διαδικασία αυτή το όχημα έχει λιγότερες φθορές αλλά κάνετε και οικονομία στα καύσιμα!

Τέλος, είμαστε σίγουροι ότι μπορείτε να αντικαταστήσετε μόνοι σας την μπαταρία σας, όμως είναι ακόμη πιο σίγουρο ότι τελικά θα βλάψετε τον εαυτό σας, τα παιδιά σας και την φύση.

 

ford_
stamoylis_