ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2516/97 ΦΕΚ Α' 159/8.8.97 (DOC) Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1959/91 ΦΕΚ Α' 123/05.8.91 (PDF) ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1575/85 ΦΕΚ Α' 207/85 (DOC) Καθορισμός προϋποθέσεων έκδοσης των αδειών άσκησης επαγγέλματος των τεχνιτών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.

Π.Δ. 416/91 ΦΕΚ Α ΄ 152/11.10.91 (PDF) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 78/1988 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ

Π.Δ. 224 ΦΕΚ Α΄ 169/29.08.97 (PDF) ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΑΝ ΠΡΙΝ ΑΠΌ 25/02/1988

1400/2002 (PDF), Επεξηγηματικό φυλλάδιο (PDF), Συχνά υποβαλλόμενες ερωτήσεις (PDF)

Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις Νόμος 2523/1997 ΦΕΚ Α' 179/11/9/97 (DOC).

ford_
stamoylis_